MİMARİ

Prime Sierra şehrin ana eksenlerinden birinin üzerinde adres belirtmeden bulunabilecek kadar özel bir konumda ve yeni sayılabilecek bir yapılaşma ve yaşam alanının içerisinde yer almaktadır. Bu yönüyle bu hareketli ve önemli eksen ile kesiştiği bölümde ticari yani kamusal kullanımları, daha derinlerde ise konut yapılanmasını barındıran çok katmanlı ve hiyerarşik bir kütle düzenine sahip bir yapı bütünü olarak tasarlanmıştır.

Hem ticari hayatın zenginliği ve kolay ulaşılabilirliğini, hem de konut yapısının kendine özel açık alan kurgusunu ve içe dönük güvenli ortak alan ihtiyaçlarını sağlamayı hedeflemiştir. Konut blokları farklı bakış açıları ve tipolojileri ile alternatif sunabilir şekilde tasarlanmıştır.

Her noktasında kullanıcının ihtiyaçlarını gözeten ve günümüz şartlarının getirdiği yaşama konforunu kolaylığı ile birlikte sunan birimler tasarlanması hedeflenmiştir.

Genel cephe dili olarak da kendi ölçeğinin ifadesini taşıyan fakat bilindik olandan uzaklaşan bir tavır benimsenmiştir. Bu yönüyle karma bir yapı olarak hem ticari hem ev hayatının tasarlanarak insanların refahını artırması tasarımcıların bakış açısını oluşturmaktadır.

Mimar
Ayşin Sevgi Macit
Gökhan Aksoy